Mall för budget (företag) i Excel

budget för företag mall excel

Alla företag behöver ha en budget där man kan planera vilka intäkter och kostnader som företaget har under ett år så att det inte uppstår likviditetsbrist. En budget är nödvändig om man under året planerar att göra investeringar så att man kan se att det finns en finansiering att använda för sina inköp och investeringar.

En budget är även viktig så att man kan följa upp resultat och kunna se över hur man ska kunna minska sina kostnader eller hur man ska kunna öka sina intäkter.

Denna mall kan användas för att lägga upp en årsvis budget och likviditetskalkyl för alla företag.

[Ladda ner mall för budget i Excel-format]