Avtal för permission (korttidsarbete)

Gratis mall för att avtala permission enligt de nya reglerna som kom i och med Corona-viruset 2020 mars. Mallen laddas ner i word format så det är enkelt att ändra och fylla i med dina egna uppgifter.

Vad är ett avtal för permission?

Möjligheten för korttidsarbete gäller från och med den 16 mars 2020. Det ger företagen som arbetsgivare möjlighet att låta personal jobba 40%, 60% eller 80% men med lön motsvarande 92.5% till 96% av fulltid.

[Ladda ner]

permission avtal mall

Hur används mallen och vad är egentligen en driftsenhet?

Endast företag utan kollektivavtal behöver använda sig av detta avtal. När avtalet används måste minst 70% av personalen på en driftenhet godkänna det och samtliga som ska korttidsjobba måste göra detta med samma procent. Det går alltså t.ex. inte att en anställd jobbar 40% medan en annan jobbar 60%.
Här är det också viktigt att förstå vad en driftenhet är. Det kan sägas att det är alla som jobbar i samma byggnad eller område, oavsett avdelning. Sitter säljarna i byggnaden direkt intill en fabrik så tillhör dessa samma driftenhet. Men om säljarnas kontor istället är i centrum medan fabriksbyggnaden är i utkanten av staden så är det två separata driftsenheter. Driftsenhet är alltså inte relaterat till typ av jobb, utan helt beroende av fysisk placering.

Hur stort är stödet?

Minskad arbetstid Minskad lön Minskad kostnad för arbetsgivaren
20% 4% 19%
40% 6% 36%
60% 7,5% 53%

Det finns också ett lönetak på 44.000kr, det innebär att om den ordinarie lönen är över denna summa så utgård inget stöd för det överskjutande.