Mall för inkassokrav i Word-format

inkassokrav-mall-word

I vissa fall så får man inte betalt, trots att man har skickat en påminnelse på fakturan. Det kan bero på att kunden har hamnat i betalningssvårigheter eller av andra skäl inte är villig att betala. Då är det bra att man snabb skickar ett inkassokrav så att kunden får ett ultimatum att betala fakturan eller bestrida den.

Man kan skicka inkassokrav under eget företagsnamn, så kallad egeninkasso, och man har rätt att ta ut en lagstadgad inkassoavgift på 180 kronor.

Denna mall kan användas för att skicka inkassokrav. Fyll i företagets egna uppgifter, kundens uppgifter och den information som behövs angående den obetalda fakturan. Ange även vilken räntesats som tillämpas och vilken upplupen ränta som finns.

[Ladda ner mall för inkassokrav]