Mall för hyresavtal – andrahandsuthyrning/andrahandskontrakt

Mallar för hyresavtal andrahandsuthyrning

Denna mall används i samband med att man ska hyra ut sin bostad i andra hand och behöver ett andrahandskontrakt. Det är viktigt att alla delar som berör bostaden och de ekonomiska delarna är klara och tydliga så inte problem eller missförstånd uppstår som kan leda till ekonomiska förluster eller i värsta fall till vräkning.

Tänk på att oavsett vem som bor i bostaden och oavsett vilka avtal som finns så är det alltid förstahandskontraktsinnehavaren som är juridisk skyldig gentemot hyresvärden för obetalda hyror, skadegörelse och missvård av bostaden.

Därför är det viktigt att man som förstahandskontraktsinnehavare har med villkor om förpliktelser som gäller för andrahandshyraren gentemot en själv. Man ska alltid själv betala hyror och andra avgifter förknippade med bostaden och låta andrahandshyraren betala till en själv så man direkt kan fånga upp signaler om att något är fel, om det blir problem.

Utöver att skriva ett korrekt avtal så bör man alltid även kontrollera andrahandshyrarens ekonomiska status och att de uppgifter som denne har lämnat är korrekta.

[Ladda hem mall för andrahandsuthyrning]