Mall för egen uppsägning i Word-format

Denna mall kan man använda då man vill säga upp sin anställning hos sin arbetsgivare. Även om en uppsägning kan ske muntligt i de flesta fall, om skriftlig uppsägning inte krävs genom ens kollektivavtal eller genom att det är villkorat i anställningsavtalet, så bör man ändå lämna sin uppsägning i skriftlig form så att inte datum för uppsägningen eller annat kan missförstås. Som anställd behöver man aldrig uppge skäl till varför man vill säga upp anställningen.

En person som är fast anställd har alltid minst en månads uppsägningstid, dock kan uppsägningstiden vara längre utifrån det som är bestämt genom anställningsavtal. Under uppsägningstiden har man rätt till full lön och man är förpliktigad att fullfölja sitt arbete under uppsägningstiden, om inte arbetsgivare och den anställde kommer överens om annat, vilket alltid ska ske skriftligt.

Tänk på att om man säger upp sig på egen begäran så får man en karenstid hos arbetslöshetskassan. Det innebär att man blir utan ersättning i 45 dagar. Man kan dock begära att arbetslöshetskassan omprövar beslutet om man har ett giltigt skäl för uppsägningen, exempelvis om man inte har fått lön eller företaget har flyttat till annan ort vilket gör det omöjligt att dagpendla till arbetet. Om företagets arbetsmiljö gör att man blir sjuk eller mobbad och företaget inte kan omplacera anses även detta som giltigt skäl för att få ersättning utan karenstid.

[Ladda hem mall för egen uppsägning]