Mallar för testamente i Word-format

Denna mall hjälper en att upprätta ett testamente. Ett testamente ska alltid skrivas i fri form och ska innehålla information om hur fördelning av innehav och egendomar ska göras utifrån ens egen sista vilja.

Ett testamente kan ersättas hur många gånger som helst. Det ska alltid vara bevittnat av två närvarande personer och tiden för när testamentet upprättas och undertecknats är det som talar om vilket testamente som är det senaste och då även det som är giltigt.

Ett testamente ska förvaras så att det finns tillgängängligt i samband med att man avlider. Det finns advokatbyråer och begravningsbyråer som erbjuder hjälp att förvara testamente, men det kan förstås även förvaras på säker plats i hemmet eller i ett bankfack.

För att återkalla ett tidigare skrivet testamente ska det förstöras alternativt ersättas med ett nytt där det gamla testamentet ogiltighetsförklaras.

I ett testamente kan man själv fritt fördela sina tillgångar till i princip vem som helst men man kan aldrig testamentera bort arvslotter som är lagstadgade. Det finns olika lagar när det gäller arvslotter men även olika avtal som exempelvis samboavtal och äktenskapsförord som kan påverka arvsfördelningen.

Nedan finns mallar för att skriva testamente utifrån olika förutsättningar. De avsnitt som inte är aktuella kan enkelt raderas från mallen.

[Ladda hem mall för testamente för ensamstående]

[Ladda hem mall för testamente där sambo finns men samboavtal saknas]

[Ladda hem mall för testamente där sambo finns och samboavtal finns upprättat]

[Ladda hem mall för testamente där make finns men äktenskapsförord saknas]

[Ladda hem mall för testamente där make finns och äktenskapsförord finns upprättat]