Användaravtal

Dessa Användarvillkor gäller för användare av mallar.eu, eventuella subdomäner och kampanjsidor relaterat till mallar.eu, hädanefter refererad till som Mallar.

Genom att använda Mallar samtycker du till dessa Användarvillkor.

 1. ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN
  Användarvillkoren kan ändras när som helst, det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera ifall ändringar har skett. Om du efter en ändring fortsätter använda Mallar betyder det att du samtycker till de nya Användarvillkoren.
 2. PERSONLIGA UPPGIFTER
  För att leverera en bra tjänst till användare och för att välja rätt annonser sparas viss information om ditt besök. Information som sparas kan inte härledas till person, dator eller Internetuppkoppling. Skulle du välja att registrera konto ger du sammtycke till att vi sparar den information du delger i registreringsformuläret och under kontoinställningar.
 3. ÄNDRINGAR AV TJÄNST
  Vi kan när som helst förändra eller upphöra med de tjänster och spel som återfinns på Mallar. Vi kan när som helst stänga av en Användare som beter sig illa eller av någon annan anledning.
 4. DITT ANSVAR
  Användare ansvarar för att hålla sin dator uppdaterad för att kunna använda Mallar tjänst och säkra sig mot eventuella intrång. Detta inkluderar men är ej begränsat till att välja säkert lösenord vid registrering och ha installerad antivirus. Vi tar inget ansvar för fel som uppstår i programvara, dator eller Internetuppkoppling. Mallar får endast användas för lagliga syften och tar inget ansvar för användare som bryter mot detta. Det inkluderar men är inte begränsat till hacking, överbelastning, stöld, kränkning, bedrägeri, diskriminering och urkundsförfalskning. Användare får inte, om ej särskilt skriftlig överenskommelse finns, bruka Mallar för kommersiella ändamål, reklam, annonser eller lämna falska uppgifter.
 5. ANVÄNDARGENERERAT MATERIAL
  All data i form av text, bild, video, ljud som användare har skapat och överfört till Mallar blir licensierat av Mallar som en icke-exklusiv, överlåtbar, royalty-fri, oavbruten, världsomfattande licens. Sådant material får användas på Mallar och i marknadsföring på externa sajter.
 6. ÅLDERSBEGRÄNSNING & GEOGRAFIBEGRÄNSNING
  För att använda Mallar måste du vara 18 år gammal eller äldre. Är du under 18 år bekräftar du i och med använding av Mallar att du har målsmans tillstånd och tillsyn att göra så. Mallar får endast användas från uppkoppling med härkomst i Sverige.
 7. ÄGANDERÄTT
  Vi äger alla rättigheter för namn, design och information på Mallar. Annonsörer äger själva alla rättigheter för varumärken, design, information som återfinns i textannonser och banners. Spelutvecklare äger själva upphovsrätt till producerade spel som återfinns på Mallar och har alla rättigheter till spelen. Upphovsrättsägarna kan när som helst begära att spel tas bort om inte särskilt tidsbegränsat avtal existerar. Vissa spel har en sån spridning på Internet att det är svårt att klargöra med all sannolikhet vem som äger upphovsrätten, Mallar tar därför inget ansvar om upphovsrätten har förväxlats. Mallar ändrar inget i spelens källkod och bevarar utvecklarens val av reklam, hänvisningar och namnreferenser.
 8. KLAGOMÅL
  Eventuella klagomål ska skickas till Mallar genom kontakt-formulär och kommer hanteras snarast av vår abuse-avdelning. Om klagomål gäller upphovsätt som du innehar var vänlig att skicka med följande uppgifter: -Beskriv vilka upphovsrättliga rättighter som du anser att vi använt felaktigt -Var originalet återfinns och när det publicerats, ta kopia -En kopia på licens om sådan finns som bevisar ditt immateriella skydd -Fullständiga kontaktuppgiter för att vi ska kunna kontakta dig med eventuella frågor
 9. TVIST
  Den enda och exklusiva lösningen för användare vid en eventuell tvist med oss är att upphöra att använda Mallar.
 10. ANNULERING
  Om du bryter mot dessa Användarvillkor upphör automatisk all rättighet att använda Mallar.