Enkel bokföringsmall i Excel-format

Denna mall är ett stöd för små företagare att själv sköta om enklare bokföring. Den vänder sig till små företag med få transaktioner kring få områden. Ibland har man kanske hjälp med bokföringen av något redovisningsföretag och då kan denna mall vara en hjälp att föra dubbel bokföring i syfte att själv ha kontroll över hur ekonomin ser ut och hur verksamheten går.

Man kan fylla i mallen direkt på skärmen eller skriva ut den och föra bokföringen i skrift.

[Ladda hem mall för enkel bokföring]