Affärsplan mall i Word-format

Denna mall för affärsplan kan användas i samband med att man startar ett nytt företag men även då man vill expandera eller utöka företagets verksamhet inom nya områden. En affärsplan får aldrig bygga på förhoppningar utan ska sättas samman utifrån fakta och sannolikheter som det finns viss grund i. En affärsplan utan verklighetsförankring gör mer skada än nytta.

Denna affärsplan är ganska enkel och hanterar de viktigaste frågorna kring företaget och dess verksamhet. En affärsplan är alltid aktuell i samband med att man söker kapital, behöver en partner eller lånar pengar från en bank.

En affärsplan är dock viktigast för en själv så att man inte glömmer bort att tänka på vissa saker som är direkt avgörande för att lyckas som egen företagare.

[Ladda hem mall för affärsplan]