CV-mall

Vi har gjort en enklare CV-mall där du enkelt fyller i din egna uppgifter. Tänk alltid igenom vad du skriver och försök sälja dig precis som du skulle sälja en vara. Du är produkten och du ska sälja dig själv, var inte rädd för att framhäva dina positiva sidor och dina tidigare erfarenheter i ditt CV.

[Ladda ner]

Redigera ditt nya CV enkelt

När du laddar ner vår gratis CV-mall så får du en zipfil innehållande ett word-dokument med mallen som en enkelt kan redigera med hjälp av ett ordbehandlingsprogram som exempelvis Microsoft Word eller liknande. Byt ut den befintliga texten i CV-mallen mot din egen och spara när du känner dig nöjd.

Tips

Ett tips är att du sparar CV:t som PDF när du är färdig med dina korrigeringar. Det ger ett mer seriöst intryck. Tänk också på att döpa ditt CV:s filnamn till något som liknar ”Ditt Namn CV.pdf” istället för exempelvis ”Ditt Namn CV Mall (1) Färdig.pdf” för att ge ett mer seriöst intryck på den personen som tar emot ditt CV. Du kan också skicka ditt CV till en vän för att be denne kolla igenom så att allt ser bra ut. Fyra ögon är alltid fler än två. Lyckat till!

Att tänka på när du ska skriva ett bra CV

Ett bra CV kan vara skillnaden mellan om du får ett jobb eller inte. Funktionen av ett CV är att arbetsgivaren ska kunna få en tydlig bild av dig och de erfarenheter du besitter. Det är viktigt att det är välkonstruerat så att det kan ge en översyn vad du har att erbjuda arbetsgivaren. CV är en inblick på dina arbetserfarenheter, livserfarenheter, utbildningar, relevanta kunskaper etc.

En viktig del av att kunna göra ditt CV så tydligt som möjligt är att använda dig av väsentliga underrubriker. Det blir på så vis tydligare för arbetsgivaren att se vad du kan erbjuda företaget vid en anställning. Det är ditt CV som kommer kunna få dig vidare till nästa steg i anställningsprocessen, till exempel till en intervju.

Det kan vara av vikt att hålla ditt CV relativt kortfattat, en bra måttstock är ungefär 1–2 A4 sidor. Tänk på att det är i ditt CV som du redovisar för din hårdfakta, medan ditt personliga brev mer riktar in sig på dig som person, det är värt att skilja de två åt.

Det kan vara så att det är ett få antal CV som får uppmärksamhet när ett företag går igenom ansökningarna. Därför är ett bra skrivet CV väldigt viktigt för att öka dina möjligheter att bli upptäckt.

Anpassa

Självklart kan det vara bra att du har ett standard-CV, men för att öka dina möjligheter till att få det jobb du söker kan det vara lämpligt att anpassa ditt CV och specifikt rikta det till vardera jobb som du söker.

Även om du har en lång lista av tidigare arbeten kan det vara bra att anpassa vilka du väljer att ta med i ditt CV. Fokusera på de som har relevans för det arbete du ämnar söka.

Under rubriken färdigheter kan du på ett konkret sätt visa vilka färdigheter du besitter. Här kan det vara bra att anpassa dem till vad som är relevant för jobbet du söker och delar de efterfrågar. Om de exempelvis efterfrågar kunskap i Excel kan det vara bra att nämna i ditt CV, samt hur breda dina kunskaper är för det som efterfrågats.

Under rubriken arbetslivserfarenhet kan viss anpassning även behöva göras. Du kan i viss mån använda arbeten som inte är direkt kopplade till det arbete du söker, men som visar på en egenskap som du vill belysa. Till exempel om du har arbetat på en snabbmatsrestaurang kan det visa på att du kan hantera stress bra. Även om du söker ett arbete i någon helt annan bransch, tänk på att försöka motivera det i din text.

Uppdatera

Allt efter att åren går och du får mer erfarenhet, kom alltid ihåg att uppdatera ditt CV. Först och främst självklart lägga till nya färdigheter som du lärt dig, men även arbetslivserfarenhet, anställningar och utbildningar. Det kan vara att rekommendera att kontinuerligt gå igenom ditt CV för en uppdatering. Det gör det även enklare för dig om det inte har gått för lång tid sen din senaste uppdatering.

Var även noga med att kontrollera att de kontaktuppgifter som du angett fortfarande ställer. Har du fortfarande samma e-postadress och telefonnummer sen den senast ändrades? Detta är extra viktigt då det handlar om att en arbetsgivare ska kunna kontakta dig.

Fåtal anställningar

Även om du inte har många arbeten att redovisa för under anställningar, så besitter du kunskap utöver det. Är du ung, studerat heltid sedan grundskolan, varit sjukskriven och så vidare, du har troligen andra meriter utöver arbete som är värda att nämna. Ditt CV kan då få ett annat fokus.

Om du under skoltiden varit aktiv i skolstyrelsen eller andra föreningar i skolan, kan det vara värt att nämna i ditt CV. Det kan även vara bra att skriva med om du har haft styrelseuppdrag i din bostadsförening eller varit aktiv inom idrottsföreningen. Alla dessa räknas till meriter och har gett dig goda lärdomar och färdigheter.

Specificera arbetserfarenhet

Under rubriken arbetslivserfarenhet kan det vara bra att skriva en kortfattad förklaring om din arbetserfarenhet och uppgifter du utfört inom arbetet. Det behöver självklart inte endast handla om de exakta uppgifter som arbetet du söker kräver, utan även erfarenheter som kan göra dig till en ännu bättre kandidat för jobbet. Den här delen kan ge dig en möjlighet att förklara dina kunskaper närmre.

Håll dig till sanningen

När du skriver ditt CV, håll dig till sanningen. Det kan självklart locka att lägga till saker på ditt CV som kan göra dig bättre lämpad till ett jobb du verkligen vill få. Det mesta av det du angett på ditt CV kommer granskas av arbetsgivaren, det vill säga är det stor sannolikhet att din lögn blir påkommen. Det i sig kommer inte leda till att du får jobbet.

Dubbelkolla

När du färdigställt ditt CV, läs igenom det en gång till för att se till att du inte missat något eller gjort några slarvfel. Se även en extra gång till att anställningarna är i rätt ordning, att listan börjar med det senaste arbetet du haft.

Det kan även vara värt att ta hjälp av ett rättstavningsprogram för att försäkra dig om att inga stavfel gjorts. Ett annat tips kan vara att låta en vän, kollega eller familjemedlem läsa igenom ditt CV för feedback samt för att få ett par nya ögon att se om misstag gjorts.

Kom ihåg

Relevans – Skräddarsy ditt CV så att det mest relevanta finns med. Om du söker ett säljjobb, ta med tidigare erfarenhet du har inom sälj.

Intressant – Försök att fånga upp arbetsgivaren med en intresseväckande text. Håll dig dock konkret och undvik komplicerade och långa meningar.

Strukturerat – Gör ditt CV så lättöverskådligt som möjligt. Det gör att du underlättar för arbetsgivaren eller rekryteraren som läser ditt CV, samt förenklar att hitta relevant erfarenhet och kunskap.