Mall för lönespecifikation

lönespecifikation

 

En lönespecifikation är vad man skulle kunna kalla ett kvitto för hur mycket du som anställd har arbetat under en månad. Det är arbetsgivaren som skickar dig en sådan och i lönespecifikationen kan du bland annat se hur mycket du har arbetat, vilken lön du har fått, hur mycket skatt som har dragits och antal semesterdagar. Beroende på arbetsgivare kan antalet uppgifter variera men det finns en kärna i alla lönespecifikationer som alltid finns med. Förutom att det kan vara roligt att få se hur mycket man har tjänat, så är lönespecifikationer också till stor nytta då de ger dig möjlighet att kontrollera att rätt lön betalats ut och senare, vid deklarationen, stämma av att rätt mängd skatt betalas in.

[Ladda ner mall för lönespecifikation]