Mall för Samboavtal i Word-format

samboavtal-mall

För dig som är sambo kan det vara viktigt att veta vad som händer med din egendom ifall du och din partner flyttar ihop och blir samboende (sambo). För att enklast undvika att du vid en eventuell bodelning måste lämna ifrån dig saker som enligt dig tillhör dig, är ett samboavtal en bra idé. På så sätt kan du och din sambo på förhand reglera vad som ska tillfalla vem vid ett uppbrott och på så sätt bl.a. undvika tvister eller andra konfliker som kan påverka er framtida relation negativt.

[Ladda ner mall för samboavtal]