Fullmakt mall i docx-format

Nedan finner du en fullmakts-mall som enkelt ändras i valfri programvara som kan öppna Microsoft .docx-dokument. Andra format kommer upp på förfrågan. Har du förslag på andra format? Kontakta oss idag på info@mallar.eu.

[Ladda ner]
Information om fullmakt

En bra skriven fullmakt är oerhört viktigt för dig som är fullmaktsgivare eller huvudman. Missa inga viktiga detaljer i din fullmakt genom att välja en mall som fungerar såväl juridiskt som att den är enkel att förstå för alla inblandade. När du skriver en fullmakt så får fullmaktstagare, fullmäktig eller ombudet ett papper på i vilka lägen denne får företräda dig som huvudman.

Vissa delar är extra viktiga att få med i en fullmakt:

  • Fullmaktsgivare/huvudman
  • Fullmäktige/fullmaktstagare/ombud
  • Giltighetstid
  • Underskrift
  • Ort & datum
  • Vittnen (här ska två privatpersoner vittna, det vill säga vara närvarande och styrka att fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren har slutit avtalet på ett korrekt sätt.

Ladda ner din kostnadsfria mall för fullmakt här!