Fullmakt mall i docx-format

Nedan finner du en fullmakts-mall som enkelt ändras i valfri programvara som kan öppna Microsoft .docx-dokument. Andra format kommer upp på förfrågan. Har du förslag på andra format? Kontakta oss idag på info@mallar.eu.

[Ladda ner]

Information om fullmakt

En bra skriven fullmakt är oerhört viktigt för dig som är fullmaktsgivare eller huvudman. Missa inga viktiga detaljer i din fullmakt genom att välja en mall som fungerar såväl juridiskt som att den är enkel att förstå för alla inblandade. När du skriver en fullmakt så får fullmaktstagare, fullmäktig eller ombudet ett papper på i vilka lägen denne får företräda dig som huvudman.

Vissa delar är extra viktiga att få med i en fullmakt:

  • Fullmaktsgivare/huvudman
  • Fullmäktige/fullmaktstagare/ombud
  • Giltighetstid
  • Underskrift
  • Ort & datum
  • Vittnen (här ska två privatpersoner vittna, det vill säga vara närvarande och styrka att fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren har slutit avtalet på ett korrekt sätt.

Ladda ner din kostnadsfria mall för fullmakt här!

Vad är skillnaden mellan behörighet och befogenhet i en fullmakt?
Det kan vara lite förvirrande då orden utanför juridiken ofta används synonymt. Ett konkret exempel kan därför vara att Adam ger Bertil en fullmakt med Behörighet att bjuda på en bil.

Bertil kan alltså med fullmakten köpa en bil för Adams räkning. Men fullmakten är också inskränkt med ett muntlig överenskommelse om att han får bara köpa en bil för max 20.000 kr.

I detta fallet så kan alltså Bertil köpa en bil till Adam för 150.000 kr och ifall det är med god tro (Bertil trodde det va 20.000 EUR) så är köpet giltigt. Säljaren har ju ingen aning om att Bertil gör fel då han saknade behörighet för köpa en så dyr bil.

Men Bertil kan inte köpa en motorcykel då han saknar befogenhet till det. Skulle säljaren ändå göra detta så kommer Adam inte vara skyldig att slutföra köpet.