Avtal vid bilköp – Wordmall

avtal-bilköp

När man köper eller säljer en bil är det viktigt att man upprättar ett avtal eller köpekontrakt där det intygas att bland annat betalning av bilen har erlagts. Ett köpekontrakt innehåller uppgifter om säljare, köpare och bilen men även uppgifter om köpeskillingen för bilen och vilka förpliktelser och undantag som gäller för köparen respektive säljaren.

Vid bilköp är det viktigt att man som köpare kontrollerar bilen innan. Man kan hos Transportstyrelsen få uppgifter om vem som äger bilen, om bilen är besiktigad, att skatten är betald och att det inte föreligger körförbud på bilen. På plats bör man även noggrant kontrollera bilens skick då begagnade bilar alltid säljs i befintligt skick.

När bilköpet sker så ska både säljare och köpare visa sina legitimationer så att köparen ser att det är rätt person som säljer bilen även är den som också äger bilen men även för att köparens personuppgifter ska anges och skickas till Transportstyrelsen.

Denna mall kan användas när man ska köpa eller sälja en bil.

[Ladda ner mall för avtal vid bilköp]