Mall för tackkort

Att skicka ett tackkort för en tillställning är alltid trevligt för de som var närvarande. Förslagsvis tar du ut en bra bild från tillställningen och författar en enklare mening med tack för att visa uppskattning för deras närvaro.

Nedan finns ett enklare tackkort där du själv kan byta ut kort och text. Grövre papper lämpar sig bäst till denna form av tackkort.

[Ladda ner]