Mall för påminnelse i Word-format

Mall för påminnelse

Att inte få betalt i tid är inte någon ovanlig företeelse för en företagare. Även om man i Sverige har en ganska bra betalningsmoral så är det ändå så att nästan 30 procent av alla fakturor också får en påminnelse. Många väljer att vänta med att skicka påminnelse men det är viktigt att man skickar en påminnelse i händelse av att man senare inte får betalt ändå och då måste börja kräva in sina pengar.

Man har rätt att ta ut en lagstadgad påminnelseavgift på 60 kronor per påminnelse.

Denna mall kan användas för att skicka påminnelser till kunder som inte betalar. Fyll i företagets egna uppgifter, kundens uppgifter och den information som behövs angående den obetalda fakturan.

[Ladda ner mall för påminnelse i Word-format]