Framtidsfullmakt mall till word

Gratis framtidsfullmakt i word format att ladda ner. Enkelt att ändra och fylla i med dina egna uppgifter.

Vad är en framtidsfullmakt?

Framtidsfullmakten blev lag 1 juli 2017 för att ge alternativ till att domstolen utser en god man eller förvaltare ifall du i framtiden inte är förmögen att själv ta hand om dig och din rätt. Det kan t.ex. handla om att du blivit sjuk eller fått en psykisk störning där någon annan därför måste företräda dig. Med fullmakten får du istället själv bestämma på förhand vem denna personen ska vara, t.ex. en släkting eller god vän. Fullmakten täcker främst ekonomiska angelägenheter och inte t.ex. sjukvård, ingå äktenskap eller skriva testamente.

[Ladda ner]

Vem får bevittna en framtidsfullmakt?

Bevittning ska göras av oberoende två personer som är närvarande vid tillfället när dokumentet skrivs under. Liksom vid vid ett testamente så bör dessa vittnen inte vara släkt med någon av parterna i fullmakten, detta för undvika risk att det annars kan ogiltlighetsförklaras. Vittnena måste också vara minst 15 år gamla och inte lida av någon sjukdom eller psykisk störning som gör att de inte förstår vad de skriver under.