Fakturamallar

Gratis Fakturamallar
Om man inte fakturerar så ofta kan det vara bra att ha en fakturamall där man enkelt ändrar och lägger in aktuella uppgifter för fakturan. Vi har för närvarande en gratis fakturamall i Word-format och en i Excel-format där du själv ändrar fakturan och skickar iväg till kund. Våra fakturor följer svensk standard.

Du kan även läsa mer nedanför mallarna om vilka tio punkter som alltid måste finnas med på en faktura och vad du ska tänka på.

———————————————————————-

Fakturamall i Word-format

—————————————————————————

Fakturamall i Excel-format

————————————————————————–

Fakturamall på engelska

 

Fakturamall-på-engelska

Vad ska finnas med på en faktura?

En fullständig faktura måste innehålla samtliga tio uppgifter. Om något saknas så kan det istället vara en förenklad faktura (kallas ofta för kvitto) som används om mindre belopp.

1. Datum då fakturan utfärdades
Datum ska anges och ska motsvara när fakturan skapades. Fakturan ska även ha sänts till mottagaren i nära anslutning till detta datum.

2. Fakturanummer
Ett unikt nummer som identifierar fakturan. Det får finnas flera olika serier men det måste alltid vara ett löpnummer som gör det enkelt att identifiera saknade fakturor. Det behöver alltså inte börja på 1 och måste heller inte vara +1 så länge det är samma alltid.

Exempel:
1001, 1002, 1003, 1004 – Godkänt, +1 varje gång
X10, X30, X50, X70 – Godkänt, Bokstav och +20 varje gång
1,3,4,10 – Ej godkänt, ingen jämnt följd.

3. Säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt
Säljarens momsnummer ska inkluderas, detta är oftast organisationsnumret där SE är tillagt i början och 01 i slutet. T.ex. skulle ett org-nummer på 556677-8899 ha momsnummer SE556677889901.

4. Köparens registreringsnummer till mervärdesskatt
Samma som ovan fast köparens nummer istället.

5. Namn och adress på köpare och säljare
Fullständigt och korrekt angivet namn på både säljare och köpare ska finnas med på fakturan. Att använda förkortningar och bifirmor uppfyller generellt inte kraven för en korrekt faktura.

6. Varan/Tjänsten med omfattning och art
Det ska tydligt framgå vad fakturan avser, t.ex. genom att använda varans namn eller beskrivning av tjänsten. Koder är också okej att använda ifall både säljare och köpare har ett register över kodernas betydelse. Även referens till avtal, offert, orderbekräftelse eller liknande är godkänt.
För mängd och omfattning så använder man branschpraxis, t.ex. timmar för konsulter.

7. Leveransdatum
Datum då leverans har skett eller tjänsten utförts, ifall det skiljer sig från fakturans datum för utfärdande.
Det kan ibland vara svårt att ange ett exakt datum för när t.ex. ett uppdrag har utförts. Skatteverket godkänner då att man bara anger månad.

8. Beskattningsunderlag
Fakturan måste innehålla beskattningsunderlag för varje skattesats eller undantag. Eller förenklat så är det fakturans varor/tjänster angivet exklusive moms. Det måste också finnas klargjort om någon rabatt finns på angivna belopp och hur de beräknas (inräknat redan eller dras av på sista raden).

9. Skattesats
Det måste stå vilken skattesats (moms) som gäller. Ifall det finns flera olika momssatser så måste det finnas med uppgifter om samtliga och för vilka rader som de olika gäller.

Bra att veta! Även om moms för frakt skiljer sig från varan som transporteras så är praxis att detta inte separeras. Momssatsen på den fraktade varan appliceras på hela fakturan, alltså även på frakten.

10. Mervärdesskattebelopp
Den totala momsen ska anges på fakturan, detta gäller även vinstmarginalbeskattning.