Mall för anställningsavtal

Detta är en enkel mall som kan användas till anställningsavtal. Mallen kan fyllas i direkt i Microsoft Word eller Open office men måste skrivas ut för underskrift av arbetsgivare och arbetstagaren. Mallen är skapad i DOCX-format.

Till skillnad från normal uppfattning så finns det inget lagkrav på att få ett skriftligt anställningsavtal. En muntlig anställning gäller alltså även om det är starkt rekommenderat att göra skriftliga anställningsavtal, liksom alla avtal.
Där emot så finns det en informationsskyldighet från arbetsgivarens sida som måste göras skriftligen inom en månad från startdatum, troligen är det detta som skapat förvirringen. Du kan läsa mer om vad som är viktigt att tänka på med anställningsavtal och vad du som arbetsgivare måste veta om informationsskyldigheten i LAS 6 c §.

[Ladda ner]

Mall för anställningsavtall

Vad ska ett anställningsavtal innehålla?
Det finns inget formkrav på ett anställningsavtal, det kan ske muntligen eller skriftligen och behöver inte innehålla några specifika punkter.
Men då det istället finns en informationsplikt för arbetsgivare så brukar man inkludera de kraven som finns för informationsplikten i ett anställningsavtal.

Vad innebär informationsplikten? Vad måste arbetsgivaren informera om?
Informationsplikten (LAS 6 c §) innebär att en del information gällande arbetet måste delges till den anställda skriftligen senast en månad efter första arbetsdagen. Dock ej om anställningen är max tre veckor.
Om någon ändras i villkoren så förnyas informationsplikten och måste därför delges igen.

Lättast är att uppfylla informationsplikten till fullo genom ett komplett anställningsavtal som kan laddas ner ovan.

 • Arbetsgivarens namn och adress.
 • Den anställdas namn och adress.
 • Var arbetet ska utföras av den anställda. Ifall det inte finns någon fast arbetsplats så inkludera gärna en förklaring till detta.
 • Arbetsuppgifter, titel, yrkesbenämning eller egen beskrivning som förklarar vad som ska utföras.
 • Anställningsform – t.ex. tillsvidareanställning, provanställning eller timanställning.
 • Ifall det gäller tillsvidareanställning så ska uppsägningstider finnas med. Det går även bra att hänvisa till LAS eller ett kollektivavtal.
 • Ifall det gäller en anställning under begränsad tid så ska slutdagen anges. Detta gäller även provanställning som ska nämna när prövotiden går ut.
 • Lön och eventuella andra förmåner som ingår i tjänsten.
 • Hur ofta lönen betalas ut och löneperiod. Löneperiod är för när lönen gäller, t.ex. innevarande månad eller föregående månad.
 • Arbetstid, hur många timmar per arbetsdag eller arbetsvecka.
 • Semestervillkor.
 • Ange ifall arbetsgivaren är ansluten till ett kollektivavtal.
 • Vilka försäkringar som gäller den anställde.
 • Vid utlandsarbete över en månad så ska extra villkor anges för detta.